Kamp Habbaniyah Projesi

Gilgamis Group 28 Şubat 2008 tarihinde Habbaniyah Projesi altında  Polis Merkezi v e Polis Bölgesiinşaatını tamamlamış ve kullanıma açmıştır. İlgili proje, baştan sonra Gılgamış Group’un tasarlayıp inşaasını ve inşaat işleriyle ilgili tüm destek çalışmalarını da beraberinde yürütüp tamamladığı bir çalışmadır.