Kamp Baghdadi Projesi

Kamp Baghdadi Bölgesinde AI 2. Destek Birliği iiçin LGSU tasarım ve inşaat projesini Gılgamış Group başarıyla tamamlamıştır.