ISG

OHSAS 18001 sertifikalı olarak Gılgamış Group çalışanlarının ve projelerimize müdahil olan herkesin ISG-Ç konusunda uyumlu davranmasını taahhüt eder. Bu konuda ana hedefimiz çalışanlarımızı yaralanmalara ve yapılan işlere bağlı hastalıklara karşı korumaktır. Etkili yönetim, eğitim, ve mesleki içi eğitim kurslarını içine alan bir sistem aracılığı ile kazalarının sıfır düzeyinde olduğu bir çalışma sahası yaratmak için süreğen bir gelişim hedeflemekteyiz.  Tüm amirlerimiz ve çalışanlarımız “ramak kala” gibi durumların önüne geçmek için kendilerini adamalıdırlar.

 

Şirketimizin ve müşterilerimizin iyi durumda olması çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğine bağlı oluşu felsefemizin çekirdeğini oluşturmaktadır.  Koşullarla ilgili olarak her türlü yöneticilerimiz ve çalışanlarımız her türlü tedbiri almakla yükümlüdür ve şirketimiz en iyi standardların daimi takipçisidir. Herhangi bir iş güvenli oluncaya dek asla acil olarak nitelendirilemez ve acil diye güvenlikten vazgeçilemez. Bireylerin iyi koşullara sahip olmasına oldukça önem verilmektedir.

 

Amirler yönetimleri altındaki personellerin güvenliğinden kesinlikle sorumludurlar.  Amirler yapılan her bir işin prosedür ve uygulamalara uygunluğu konusunda dikkatli davranmalı ve kendi yönetimleri altındaki çalışanların kullandığı makine ve ekipmanların güvenliğinden ve güvenli faaliyetten sorumludurlar. Çalışanlar sahaya çıkmadan önce gerekli eğitimleri almalı ve işin koşullarından haberdar olmalıdırlar. Tüm amirler, çalışanlar ve taşeronların işçileri arkadaşlarının güvenliklerini ISG standartlarına uygun şekilde faaliyet göstererek dikkate almalı ve güvenli faaliyette bulunmalıdırlar.

 

Biz Gılgamış Group olarak güvenli bir iş ortamının çalışanların ve projeye dahil olan herkesin birlikte vereceği çabayla başarıya ulaşacağına inanan bir şirketiz. Çalışanların bu konudaki koordinasyonu ve kaza önleyici tedbirlerin alınmasına yardımları hedefin başarılmasında en büyük etkendir. “Kimse yaralanmasın, kimsenin canı yanmasın”, ve çalışma ortamlarımızı , çalışanların büyüme ve başarıyı birlikte elde ettiği  çalışılabilecek en iyi ortama dönüştürelim.