Çevre

Gılgamış Group sağlamış olduğu hizmet ve ürünlerin aşağıdaki normlara uyumlu olduğunu taahhüt eder;

  • Ürünlerin üretimlerinin, teslimatlarının, kullanımlarının ya da bertaraf edilmelerinin çevre kanunlarına uyumlu olması
  • Uzun dönemi dikkate alarak Gılgamış Group çalışanları, taşeronları ve de müşterilerimizin de bu kurallara bağlı kalması

Kalite programımızla ilişki olarak departman seviyesinde bu kuralların uygulanması programızın önemli özelliklerinden birini teşkil eder. Buna ek olarak ISG-Ç ise yönetim programımızın önemli bir parçasını oluşturur. Bu yüzden,  yenilenebilir stratejimizde bu standartlar önemli yer kaplar.

Kurumsal hedeflerimiz yenilenebilir bir yönetim büyümesi mekanizmasını ve süreğen bir büyümeyi dikkate alarak güncellenir.  Bu kuralların departman seviyesinden hiçbir çalışanımız, taşeronumuz veya tedarikçimiz ayırt edilmeden uygulanması için yönetim kurulumuz canla başla çalışmaktadır.